Hinnat

TUNTIVELOITUS

Toimistomme käyttää tuntiveloitusta, jonka määrä on 200 €/h lisättynä arvonlisäverolla 24 % = 248 €/h.

Sopimuksen mukaan voidaan sopia myös muusta tuntiveloituksesta tapauskohtaisen harkinnan pohjalta, kuitenkin vähintään 170 €/h lisättynä arvonlisäverolla = 210,80 €/h.

KOKONAISVELOITUS

Tapauskohtaisesti voidaan myös sopia kokonaisveloituksesta, mikäli pitkäkestoinen toimeksianto, kuten oikeudenkäynti tai siihen verrattava toimitus, on luontevasti jaettavissa sopiviin laskutettaviin osiin. Tällöin alioikeusvaihe voidaan jakaa kahteen tai kolmeen erikseen laskutettavaan osaan ja seuraavan vaiheen kustannukset arvioidaan erikseen. Näin voidaan arvioida erikseen kustannukset oikeudenkäynnin vireille panemiseen saakka, sen jälkeen valmisteluvaiheen kustannukset ja lopuksi varsinaisen pääkäsittelyn kustannukset. Vastaavasti hovioikeusvaihe voidaan jakaa tällaisiin laskutettaviin osiin. 

LYHYTKESTOISET TOIMEKSIANNOT, ASIAKIRJOJEN LAATIMISET 

Lyhytkestoiset toimeksiannot käsittävät tavallisesti asiakirjan laatimisen ja siihen välittömästi liittyvän yhden tai enintään muutaman neuvottelun. Hintaesimerkkejä näistä esitetään alempana. Mikäli asiakirjan laatiminen vaatii erityisen paljon suunnittelua ja selvittelytyötä, tai neuvotteluja sovinnosta asiakirjan eri osapuolien kanssa, noudatetaan tuntiveloitusta. 

Testamentti 250 - 700 €, edunvalvontavaltakirja, 250 - 700 €, avioehtosopimus 180 - 500 €, kauppakirjat, lahjakirjat ja niihin verrattavat 230 - 800 €, perinnönjako tai ositus sopimusjakona 300 - 1500 €. 

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoituksen hinta riippuu työmäärästä, mihin vaikuttaa yleensä eniten osakkaiden lukumäärä sekä vainajan varojen määrä. Pienissä pesissä nettovarojen määrä on alle 50.000 € ja palkkio 400-1200 €, tavanomaisessa pesässä nettovarojen määrä 50.000 - 350.000 € ja palkkio 800 -2000 €. Suurissa ja varakkaissa pesissä varojen määrä on yli 350.000 € ja palkkio 1500 - 6000 €. Myös pesän muu laatu ja osakkaiden lukumäärä vaikuttavat palkkioon. Tavanomaisesta poikkeavissa tapauksissa palkkio harkitaan yksilöllisesti työmäärän ja vaikeusasteen mukaisesti.