Palvelut

PALVELUT

Toimistomme on palveluissaan itsenäinen ja riippumaton asianajotoimisto. Palvelemme niin yksityishenkilöitä kuin yrittäjiä ja pk-yrityksiä monenlaisissa asioissa, väheksymättä myös pienehköjä asioita. Palvelualueitamme ovat:

 • riita-asioissa oikeudenkäynneissä avustaminen kantajan tai vastaajan avustajana
 • rikosasioissa rikoksen uhrin avustaminen rikoksesta johtuvien yksityisoikeudellisten vaatimusten ajamiseksi
 • rikosasioissa epäillyn avustaminen esitutkinnassa ja puolustaminen oikeudenkäynnissä
 • perheoikeudellisissa asioissa avustaminen osituksessa ja erottelussa, avioehtosopimuksen laatiminen
 • lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevat asiat
 • perintöasioissa perunkirjoitukset ja perinnönjaot, testamentit 
 • kiinteistöasioissa myyjän tai ostajan avustaminen asunnon tai kiinteistön virhettä koskevissa kaupan purkua, hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevissa asioissa
 • huoneenvuokra-asiat
 • työsuhdeasiat sekä työnantajan että työntekijän kannalta
 • vahingonkorvausta koskevat asiat
 • edunvalvontavaltakirjat, kauppa- ja lahjakirjat, sopimukset, muut asiakirjat
 • sovintoneuvottelut

 Lisäksi monissa muissa oikeudellisissa asioissa.