Tietosuojaseloste

Tämä on Asianajotoimisto Hannu Korpisen asiakasrekisterin tietosuojaseloste:
REKISTERINPITÄJÄ
Asianajotoimisto Hannu Korpinen
Kasarmikatu 1 B, PL 59, 13101 Hämeenlinna
Puhelin: 0500485582
Sähköposti: aatsto@hannukorpinen.com

REKISTERIN TARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteisiin liittyvien henkilötietojen säilyttäminen ja ylläpito toimeksiantojen hoitamiseksi sekä lakisääteinen asiakassuhteiden rekisteröiminen ja tilastointi. 

REKISTERIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT
Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavia tietoja:
-henkilötiedot ja henkilötunnus
-yrityksen virallinen nimi ja y-tunnus
-osoitetiedot ja muut yhteystiedot
-asiakassuhteen perustana oleva asia

TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisten rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta kenellekään ellei se ole lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi välttämätöntä. Rekisteröityjä tietoja käsittelee toimistossamme vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen vuoksi sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
Rekisteröidyllä on omien tietojensa tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojensa korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti toimistollemme.